Реклама и спонсорство - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Реклама и спонсорство


ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР - ЦЕНА: 20 000 лв.

Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви
 • Разполагане на лого на пано по време на пресконференцията
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви
 • Два рекламни рол банера по време на пресконференцията
 • Рекламни материали по време на пресконференцията

Билбордове

 • Билборд на външната фасада на палатата – 18кв.м.
 • Рол банер на входа на палатата на изложението – 2 броя
Брандиране

 • Фирмено лого на билборд на Централен вход
 • Фирмено лого на билборд и изписване на "ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР" на сцената за откриването на проявата
 • Фирмено лого върху гърба на поканата
 • Фирмено лого на рекламна папка ТексТейлърЕкспо 2019 – първа корица
 • Фирмено лого на рекламни торби ТексТейлърЕкспо 2019
 • Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Каталог на изложителя

 • Фирмено лого на първа корица
 • Четвърта корица

Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com 
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
 • Обявяване на спонсора в прес съобщенията на събитието

Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 100 изл. на ден

Други

 • Презентационен материал в комплект за изложители
 • Презентационни материали на касите за продажба на билети
 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри


ЗЛАТЕН  СПОНСОР - ЦЕНА: 14 000 лв.
 
Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви 
 • Рекламни материали по време на пресконференцията
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви

Билборд на централна позиция - външна фасада на палатата

Брандиране

 • Фирмено лого на рекламна папка  ТексТейлърЕкспо 2019 – четвърта корица
 • Фирмено лого на рекламни торби ТексТейлърЕкспо 2019
 • Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Каталог на изложителя

 • Втора корица

Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
 • Обявяване на спонсора в прес съобщенията на събитието
Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 60 броя на ден

Други
 • Презентационен материал в комплект за изложители
 • Презентационни материали на касите за продажба на билети
 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри
 
СРЕБЪРЕН СПОНСОР - ЦЕНА:  10 000 лв.
 

Билборд на централна позиция - външна фасада на палатата

 • Каталог на изложителя
 • Трета корица

Брандиране

 • Фирмено лого на рекламни папки ТексТейлърЕкспо 2019
 • Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
 • Обявяване на спонсора в прес съобщенията на събитието
Излъчване на рекламен клип на 2 LED стени по време на проявата – 40 броя на ден

Други

 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри
 • Презентационни материали на касите за продажба на билети

 СПОНСОР - ЦЕНА: 5000 лв.

Рол банер на входа на палатата

Брандиране

 • Лого на презентационни материали за ТексТейлър Експо 2019
Каталог на изложителя

 • Вътрешна рекламна страница
Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 20 броя на ден

Други

 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри

Медийни партньори


Със съдействието на