Реклама и спонсорство


ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР - ЦЕНА: 20 000 лв.
 • Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви
 • Разполагане на рекламно пано по време на пресконференцията- 2 броя 
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви
 • Рекламни материали по време на пресконференцията

Билбордове

 • Билборд  на входа на палатата – 10 кв.м.
 • Рекламна стойка на входа на палатата на изложението – 2 броя
Брандиране

 • Фирмено лого на билборд на Централен вход
 • Фирмено лого на билборд на сцената за откриването на проявата
 • Фирмено лого върху гърба на поканата
 • Фирмено лого върху баджове за изложители
 • Фирмено лого на рекламна папка ТексТейлърЕкспо 2018 – първа корица
 • Фирмено лого на рекламни торби ТексТейлърЕкспо 2018
 • Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Каталог на изложителя

 • Фирмено лого на първа корица
 • Четвърта корица

Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com 
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година

Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 100 изл. на ден

Други

Панаирна радио реклама – 80 изл. на ден
Презентационен материал в комплект за изложители
Презентационни материали на касите за продажба на билети
Брошурници на входовете на палатата
Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри


ЗЛАТЕН  СПОНСОР - ЦЕНА: 14 000 лв.
 
 • Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви 
 • Разполагане на рекламно пано по време на пресконференцията- 1 брой 
 • Рекламни материали по време на пресконференцията
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви

Билборд на централна позиция

Брандиране

 • Фирмено лого на рекламна папка  ТексТейлърЕкспо 2018 – четвърта корица
 • Фирмено лого на рекламни торби ТексТейлърЕкспо 2018
 • Фирмено лого на баджовете на изложители 
 • Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Каталог на изложителя

 • Втора корица

Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 70 броя на ден

Други

 • Панаирна радио реклама – 60 изл. на ден
 • Презентационен материал в комплект за изложители
 • Презентационни материали на касите за продажба на билети
 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри
 
СРЕБЪРЕН СПОНСОР - ЦЕНА:  10 000 лв.
 
 • Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви
 • Рекламни материали по време на конферентни прояви
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви

Билборд на централна позиция

 • Каталог на изложителя
 • Трета корица

Брандиране

 • Фирмено лого на рекламни торби ТексТейлърЕкспо 2018 Фирмено лого на презентационни материали за събитието 
Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 50 броя на ден

Други

 • Панаирна радио реклама – 40 изл. на ден
 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри

 СПОНСОР - ЦЕНА: 5000 лв.

 • Конгресен център – пресконференция и конферентни прояви
 • Брошурник в Конгресен център - брошурници с рекламни материали по време на конферентни прояви
Билборд на централна позиция

Каталог на изложителя

 • Вътрешна рекламна страница
Интернет реклама

 • Рекламен банер в www.fair.bg
 • Рекламен банер в www.textailorexpo.com
 • Рекламен банер в онлайн каталога на проявата за период от 1 година
Излъчване на рекламен клип  на 2 LED стени по време на проявата – 20 броя на ден

Други

 • Панаирна радио реклама – 20 изл. на ден
 • Брошурници на входовете на палатата
 • Разпространение на рекламни материали на територията на Панаира чрез промоутъри

 

 

 

Медийни партньори