Посетители - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Посетители


Организаторите на изложението провеждат активна кампания за привличане на бизнес посетители на изложението. Категориите посетители, които очакваме са:
  • Производители на текстил, трикотаж, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Възложители и купувачи от основните пазари: Германия, Франция, Италия, Гърция, Обединеното кралство, Скандинавските страни и други;
  • Търговци на едро и дребно с текстил, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Професионалисти от бранша, представители на професионалните и висши училища и любители на модата.
ТексТейлърЕкспо 2022 беше посетено от над 2500 посетители - специалисти от 22 държави: Австрия, Бангладеш, Бруней, България, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, САЩ, Северна Македония, Словения, Румъния, Русия,Турция, Украйна, Франция, Холандия, Чехия, Швеция.

Профилът на посетителите- Собственици и управители на предприятия от текстилния и модния бранш, собстеници на магазини и търговци, лица, участващи във вземането на решения, специалисти и професионалисти от бранша, представители на академичната общност и научно-техническите среди.

Медийни партньори


Със съдействието на