Посетители


Организаторите на изложението провеждат активна кампания за привличане на бизнес посетители на изложението.

Регистрираните посетители на изложението към момента са от следните държави: България, Полша, Италия, Испания, Чехия, Австрия, Литва, Турция, Кувейт.

Чуждестранните гости, които са заявили присъствие като посетители са предимно представители на фирми, произвеждащи и търгуващи с облекло и модни продукти. Те се интересуват от установяване на контакти с доставчици предимно на облекло готов продукт. Някои също и на облекло на ишлеме. Има интерес и към голямото разнообразие от текстилни и трикотагни платове, което ще бъде представено.

Българските гости, които ще посетят изложението са предимно производители на облекло.

В допълнение към директно поканените над 1000 представители на френски, немски, италиански и испански фирми, и 15 асоциации да посетят изложението, то се рекламира в професионалните онлайн сайтове в България и чужбина, както и в социалните мрежи и Linked-in. Планирана е банерна реклама в Just-Style (най голямото европейско специализирано онлайн издание в областта на текстила и облеклото) за месец септември 2018, както и радио реклама на територията на България.

Категориите посетители, които очакваме са:
  • Производители на текстил, трикотаж, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Възложители и купувачи от основните пазари: Германия, Франция, Италия, Гърция, Обединеното кралство, Скандинавските страни и други;
  • Търговци на едро и дребно с текстил, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Професионалисти от бранша, представители на професионалните и висши училища и любители на модата.

Медийни партньори