Посетители - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Посетители


Организаторите на изложението провеждат активна кампания за привличане на бизнес посетители на изложението. Категориите посетители, които очакваме са:
  • Производители на текстил, трикотаж, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Възложители и купувачи от основните пазари: Германия, Франция, Италия, Гърция, Обединеното кралство, Скандинавските страни и други;
  • Търговци на едро и дребно с текстил, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
  • Професионалисти от бранша, представители на професионалните и висши училища и любители на модата.
ТексТейлърЕкспо 2018 беше посетено от над 3000 посетители - специалисти от 13 държави: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Македония, Полша, Румъния, Сан Марино, Турция, Чехия, Швеция. Сред посетителите преобладаваха собственици, ръководители, технически специалисти от фирми от текстилния и шивашки бранш.

Медийни партньори