Конкурс за млад дизайнер "Tailor Your Mind" - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Конкурс за млад дизайнер "Tailor Your Mind"


Откриването и популяризирането на нови таланти в модата е една от основните цели, предизвикателства и визии на TEXTAILOR EXPO. Конкурсът TAILOR YOUR MIND ще разкрива и ще дава поле за изява на най-обещаващите национални и международни млади модни дизайнери и ще залага на развитието на нововъзникващи авторски марки. Конкурсът ще продължи една година, стартирайки от 07.11.2019 г., а началото му ще бъде дадено в рамките на Международното изложение за текстил и мода TEXTAILOR EXPO 2019, в Международен панаир Пловдив, гр. Пловдив.
 
Защо “TAILOR YOUR MIND”?

В първото издание на конкурса бихме искали да прочетем, почувстваме, облечем и опознаем вашето скрито „АЗ“.  Чрез максимална свобода за креативност, но и при силно отчитане на пазарната конкурентоспособност, ние искаме да провокираме всеки един от вас да създаде собствения си образ в модата, да покаже коя ще е философията на вашия бранд, чрез която публиката ще ви разпознава – вас и вашия продукт. През годините големите брандове ни научиха да ги разпознаваме, без дори да четем техния етикет, да се въплъщаваме в техните истории, които ни разказват, и да следим тенденциите, които определят принадлежността на все един от нас към дефинираните социални групи. TAILOR YOUR MIND иска от вас да говорите на езика на модата, да водите диалог, в който думите са излишни и оставят място вашите творения да говорят вместо вас.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да създаде платформа за изява на млади модни таланти, да осъществи връзки между учебните институции по мода, дизайн и текстил в Европа, да разшири кръга от контакти на дизайнерите, да обогати модната визия и качеството на изпълнение у нас, да популяризира TEXTAILOR EXPO и българските производители на текстил и материали, да даде платформа за обмен на студенти между университети като предостави възможност на изложителите да се срещнат с потенциални стажанти в лицето на участниците в конкурса.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории – първата - „JUNIOR”, включва ученици, а втората - “SENIOR”, включва студенти и млади дизайнери до 35 г. 

Конкурсът TAILOR YOUR MIND ще бъде разделен в три етапа за всяка от възрастовите групи, както следва:

Първи етап
 • Изготвяне и представяне на оригинален авторски проект
 • Оценяване и класира финалистите
Втори етап
 • Реализация на мини колекция и/или textile pattern design (“SENIOR”)*
 • Реализация на T-shirt и textile pattern design  („JUNIOR”)*
Трети етап
 • Финал и награждаване на победителите в конкурса
СРОКОВЕ
 • Регистрация за участие до 15 декември 2019 г.;
 • Изпращане на оригинален проект до 31 март 2020 г.;
 • Оценяване и класиране на финалистите до 30 април 2020 г.;
 • Информиране на участниците за резултата до 15 май 2020 г.;
 • Реализация на мини колекция и/или textile pattern design (“SENIOR”) или реализация на T-shirt и textile pattern design  („JUNIOR”);
 • Предаване на готовите проекти най-късно до 10 октомври 2020 г.;
 • Изготвяне на „lookbook“ на всяка колекция от 20 до 31 октомври 2020 г.; 
 • Финалът и обявяването на победителите във всяка категория ще се проведе на следващото издание TEXTAILOR EXPO 2020 през ноември 2020 г.
Условия за участие и регламент можете да изтеглите от тук: Регламент
Формуляр за регистрация, можете да изтеглите от тук: Регистрационна форма

Изпратете формуляра попълнен, подписан и скениран с Вашия подпис на адрес textailorexpo@gmail.com в срок до 15.12.2019

Медийни партньори


Със съдействието на