Мултиплициращо събитие по проект Текстра - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Мултиплициращо събитие по проект Текстра


МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ
09.11.2019 г., международен панаир Пловдив

Проектът Стратегия в Текстилната Индустрия за Иновативно Висше Образование е стратегическо партньорство за висшето образование съ- финансиран от ЕС чрез програма Еразъм +.

Задачата на проекта е да събере заедно основните заинтересовани страни в текстилния сектор с
цел насърчаване и принос към трансфера на знания за научни изследвания и иновации на студенти и обучаващи се от текстилния сектор чрез обучение въз основа на проекти, което да допринесе за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на европейските текстилни малки и средни предприятия.

Резултати от проект Текстра, които ще бъдат представени: 
  • Програма за обучение и съдържание за електронно обучение
  • Онлайн платформа за трансфер на научни изследвания и иновации чрез обучение, основано на проекти
  • Книга с лекциите "Иновативно и творческо мислене в сектора на текстилната и
    шивашката промишленост"
  • Проектен наръчник с добри практики и отворени предизвикателства: инструменти
    за обучение и методологии за насърчаване на творчеството и иновациите в сектора на
    текстилната промишленост и облеклото
ПРОГРАМА

10.15- 11.00 ч- Регистрация

11.00 ч. - Откриване- Ганчо Колаксъзов- Председател на УС на Институт за технологичен трансфер и иновации

11. 05- 11. 30 ч. - Представяне възможностите на Пловдивския панаир- доц. д-р Иван Соколов- главен директор на Международен панаир- Пловдив

11. 30- 12. 15 ч.- Представяне на проекта ТЕКСТРА- цели, задачи, дейности и постигнати резултати. Демонстрация на онлайн инструментите, разработени като част от проекта.

12. 15- 12. 30 ч. – почивка- кафе- пауза

12. 30- 13.15 ч.– представяне на възможности за финансиране и развитие на бизнес инициативи.  Презентация на мрежата ENRICH

13.15 ч. - Закриване

Медийни партньори


Със съдействието на