Семинарна програма - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Семинарна програма


Очаквайте ТексТейлърЕкспо 2019 с по-богата семинарна програма. 
 
  • Семинари за модни тенденции
  • Семинар "Експортен маркетинг"
  • други теми, които ще бъдат допълвани периодично.

Медийни партньори