ТексТейлър Експо 2018 - Преглед - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

ТексТейлър Експо 2018 - Преглед


Първото издание на ТексТейлър Експо се превърна в комплексен форум и празник на балканската текстилна и модна индустрии.

ТексТейлър Експо 2018 даде възможност на 98 изложители от 7 държави и на повече от 3000 посетители - специалисти да обменят опит и идеи, да създадат нови контакти и да започнат успешни бизнес партньорства.
Изложението предостави условия за симбиоза между изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност.

УЧАСТНИЦИ
Изложители - 98
  • български - 51
  • чуждестранни - 47
от 7 държави: България, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Турция

Посетители - 3000+ специалисти от 13 държави: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Македония, Полша, Румъния, Сан Марино, Турция, Чехия, Швеция.
профил: преобладават собственици, ръководители, технически специалисти от фирми от текстилния и шивашки бранш.

НАПРАВЛЕНИЯ
  • Текстилна техника
  • Материали и консумативи
  • Договаряне – облекло
  • Готов продукт и мода
  • Професионално образование

Медийни партньори