Индустрията за текстил и облекло в България - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Индустрията за текстил и облекло в България


В приложената презентация можете да намерите кратко представяне на индустрията за текстил и облекло в България, съдържащо:
  • общ преглед
  • макроикономическа среда
  • износ (2,1 млрд Евро през 2017 год.)
  • износ по групи продукти и динамика на износа през периода 2015 - 2017
  • основни пазари
  • основни педимства
Презентация: Индустрията за текстил, облекло и кожи в България

Автор на презентацита: ТексТейлър Експо. Ако желаете да ползвате презентацията или част от нея, можем да ви предоставим правото да го направите безплатно, при условие, че сме уведомени и че в представянето ви е включена информация за изложението. За контакти: office@textailorexpo.com  

 ©ТексТейлърЕкспо

Медийни партньори