Индустрията за текстил и облекло в България - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Индустрията за текстил и облекло в България
Автор на презентацита: BATOK

Медийни партньори


Със съдействието на