"Tailor Your Mind" - конкурс за млад дизайнер - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

"Tailor Your Mind" - конкурс за млад дизайнер


TAILOR YOUR MIND 2023
TexTailor EXPO и CreativeLab by IvanDONEV

Тема:
"AROUND THE WORLD"

        

Откриването и популяризирането на нови таланти в модата е една от основните цели, предизвикателства и визии на TEXTAILOR EXPO. Конкурсът TAILOR YOUR MIND ще разкрива и ще дава поле за изява на най-обещаващите национални и международни, млади, модни дизайнери и ще залага на развитието на нововъзникващи авторски марки.


Защо “TAILOR YOUR MIND”?

Чрез максимална свобода за креативност, но и при силно отчитане на пазарната конкурентоспособност, ние искаме да провокираме всеки един от вас да създаде собствения си образ в модата, да покаже коя ще е философията на вашия бранд, чрез която публиката ще ви разпознава – вас и вашия продукт. През годините големите брандове ни научиха даги разпознаваме, без дори да четем техния етикет, да се въплъщаваме в техните истории, които ни разказват, и да следим тенденциите, които определят принадлежността на все един от нас към дефинираните социални групи. TAILOR YOUR MIND иска от вас да говорите на езика на модата, да водите диалог, в който думите са излишни и оставят място вашите творения да говорят вместо вас.


ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да създаде платформа за изява на млади, модни таланти, да осъществи връзки между учебните институции по мода, дизайн и текстил в Европа, да разшири кръга от контакти на дизайнерите, да обогати модната визия и качеството на изпълнение у нас, да популяризира българските дизайнери и модната индустрия, българските производители на текстил и материали, да даде платформа за обмен на студенти между университети като предостави възможност на изложителите да се срещнат с потенциални стажанти в лицето на участниците в конкурса.


ТЕМА НА КОНКУРСА - "AROUND THE WORLD"


Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 18 г. (навършени) и 30 г. (навършени)

Да са ученици последна година в училище или са дипломирани в училище, университет или академия с профил мода, графичен дизайн, текстил или интериор


РЕГЛАМЕНТ:

Онлайн регистрация на сайта на TEXTAILOR EXPO

Първи етап

- Изготвяне и представяне на оригинален авторски проект

- Оценяване и класира финалистите

Втори етап

- Реализация на мини колекция

- Реализация на textile pattern design

Трети етап

- Финал и награждаване на победителите в конкурсаСРОКОВЕ

- Регистрация за участие до 15 май 2023 г.;

- Изпращане на оригинален проект до 30 юни 2023 г.;

- Информиране на участниците за резултата до 10 юли 2023 г.;

- Реализация на мини колекция и/или textile pattern design

- Предаване на готовите проекти най-късно до 25 септември 2023 г.;

- Финал в дните на TEXTAILOR EXPO 2023 през 5,6,7 октомври 2023 г.


КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА


1. Модели създадени от ЛИЧНО СЪЗДАДЕН ТЕКСТИЛ ( в тази категория се търси креативност в създаването на текстил чрез употребата на различни влъкна, материали, техники на работа, тъкане и багрене)

2. Модели създадени от ПЛЕТИВА ( в тази категория се търси креативност в изработването на ръчни, машинни и тубуларни плетива, както и употребата на алтернативни материали, или комбинация на традиционните влъкна с други материали)

3. Текстилен PATTERN DESIGN ( в тази категория кандидатите представят проект за щампа, която трябва да бъде реализирана върху текстил с дължина 300 см.и ширина 145 см.)
В модната книга трябва да бъдат включени 3 броя ръчни или дигитални рисунки с максимален размер А3. Дигитален формат на мултиплицираните дизайни готови за печат с висока резолюция на CD или PenDrive.

4. Prêt-à-porter
5. Haute Couture (в тази категория кандидатите представят модели с не по- малко от 80% ръчна работа)Условия за участие и регламент можете да изтеглите от тук: Регламент
Формуляр за регистрация, можете да изтеглите от тук: Регистрационна форма

Изпратете формуляра попълнен, подписан и скениран с Вашия подпис на адрес textailorexpo@gmail.com в срок до 15.05.2023

Медийни партньори


Със съдействието на