Мисия


ТексТейлърЕкспо: Нека заедно постигаме и представяме най-доброто!

Визия: Визията ни е ТексТейлърЕкспо да се утвърди като форум на балканската текстилна, кожарска и модна индустрии, който да ги представя в световен мащаб и да подпомага техния растеж и иновация.

Мисията на ТексТейлърЕкспо е:
  • Да даде възможност на всички компании от текстилната и кожарската индустрии и модния сектор да представят пред широка международна публика своите продукти и услуги
  • Да служи като форум за обмяна на опит, идеи, създаване на контакти и успешни бизнес партньорства
  • Да предостави условия за симбиоза между изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност.
В рамките на три дни,  от 7 до 9 ноември 2019, българските и чуждестранни фирми ще се представят със собствени щандове, в следните направления:
  • Текстилна техника
  • Материали и консумативи
  • Договаряне – облеклото като услуга
  • Готов продукт - мода 
  • Професионално образование
Богатата съпътстваща програма ще представлява интерес, както за изложителите, така и за посетителите на изложението.

Медийни партньори