Мисия - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Мисия


ТексТейлър Експо: Нека заедно постигаме и представяме най-доброто!

Визия: Визията ни е ТексТейлър Експо да се утвърди като форум на балканската текстилна, кожарска и модна индустрии, който да ги представя в световен мащаб и да подпомага техния растеж и иновация.

Мисията на ТексТейлър Експо е:
  • Да даде възможност на всички компании от текстилната и кожарската индустрия и модния сектор да представят пред широка международна публика своите продукти и услуги
  • Да служи като форум за обмяна на опит, идеи, създаване на контакти и успешни бизнес партньорства
  • Да предостави условия за симбиоза между изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност.
На ТексТейлър Експо 2023 ще може да намерите нови мъжки и дамски колекции, текстил, обувки, чанти и аксесоари. В рамките на три дни, от 05 до 07 октомври 2023, български и чуждестранни фирми ще се представят със собствени щандове в следните направления:
  • Текстилна техника
  • Материали и консумативи
  • Договаряне – облеклото като услуга
  • Готов продукт - мода 
  • Кожа и кожарски изделия
  • Професионално образование
Богатата съпътстваща програма ще представлява интерес както за изложителите, така и за посетителите на изложението.

Медийни партньори


Със съдействието на