Структура на изложението


ВРЕМЕ

Специализирано международно изложение за текстилна техника и продукти ТексТейлърЕкспо 2018 ще се проведе в периода 08.11.2018 г. до 10.11.2018 г.

МЯСТО

Град Пловдив, "Международен панаир Пловдив" (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)

ПОД ПАТРОНАЖА НА

Mинистерство на икономиката на Република България

ОРГАНИЗАТОРИ

"Спекс"ООД 
"Международен панаир Пловдив" АД

НАПРАВЛЕНИЯ
 • Текстилна техника
 • Материали и консумативи
 • Договаряне – облеклото като услуга
 • Готов продукт - мода 
УЧАСТНИЦИ

На ТексТейлърЕкспо 2018 ще бъдат представени фирми, които произвеждат текстилни техника и програмни продукти, производители на дрехи, обувки, производители и вносители на платове, конци и консумативи за бранша, производители и вносители на кожи и кожени изделия, шивашки предприятия специализирани в производство „на ишлеме“, такива със собствени продукти, аксесоари за индустрията, лица или компании представящи собствени модни линии, дизайн и търговски марки.

ГОСТИ НА ИЗЛОЖБАТА
 • производители на текстил, трикотаж, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
 • възложители и купувачи от основните пазари: Германия, Франция, Италия, Гърция, Обединеното кралство, Скандинавските страни и други;
 • търговци на едро и дребно с текстил, облекло и кожени изделия от България и региона на Балканите;
 • професионалисти от бранша, представители на професионалните и висши училища и любители на модата.
ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

ТексТейлърЕкспо цели да се превърне в представителен и полезен форум за балканската индустрия за текстил, облекло и кожи. Обединявайки, представители на цялата верига на доставки, ТексТейлърЕкспо ще създаде по-добра бизнес среда, условия за нови контакти и ще постави началото на нови проекти и съвместна работа. Приоритет за изложението е привличане на посетители – потенциални клиенти за всяко едно от направленията, с оглед постигане на максимална полезност за изложителите.
 
СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ

 • Браншова конференция "Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия". Организатори на конференцията: "СПЕКС" ООД, "Международен панаир Пловдив" АД и Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии. Акценти на конференцията:
  • Професионално и висше образование;
  • Наука, технологии, дуално обучение;
  • Експортен маркетинг;
  • Технически, нано, смарт и геотекстил;
  • Нетъкани текстилни материали и функционално облекло;
  • Интелигентен моден и текстилен продукт - Облекло и стоки;
  • Информационни технологии и цифровизация в процесите на текстилно производство;
  • Развитие на устойчивост и ефективност на екотекстил;
  • Дигитален текстилен печат;
  • Контрол и тестване на качеството в текстилния отрасъл;
  • Предене, тъкане и плетене;
  • Управление на маркетинга по верига на доставките;
  • Създаване на работодателска марка и корпоративната социална отговорност;
  • Възможности за излизане на нови пазари, проблеми в бранша и пътища за тяхното решаване;
  • Разширяване на източниците за набиране на работници от чужди страни, както и за подобряване на имиджа на бранша;
  • Дискусионен панел в подкрепа от страна на правителството и институциите
  • Добри практики за набиране на работна ръка;
  • Конкурентоспособността и иновационна производителност - настоящи стратегии и политики;
  • Презентации на иновативни продукти, ноу-хау, постижения и резултати от производители/фирми за текстилна и модна индустрия.

 • Семинари и обучения:

o   „Модни тенденции есен-зима 2019“
o   „Прогнозиране на модните тенденции“
o   „Експортен маркетинг“

 • Модни ревюта

o   Ревю на готово облекло от фирмите-изложителки, на което ще бъде представено най-новото, съвременното, ефективното, модното, екстравагантното и официалното, рационалното и шикозното, всичко, което въплъщава текстилния бранш.
o   Ревю на млади дизайнери и възпитаници на специализираните училища и висши учебни заведения

 • Търговска зона – предоставяне на търговски площи за реализация на готова продукция, производство на фирмите изложителки

 • Дизайнерско пространство - специално проектирано изложбено пространство за дизайнери, така че те да могат да представят най-добре своята креативност, иновации и визия в модния дизайн.
 • Start-up Zone - място за стартиращи дизайнери и предприемачи в модата.

ЦЕНОВИ АКЦЕНТИ 

При заплащане на минимум 50% от стойността на заявените изложбени площи и услуги до 15.06.2018 г., ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 10% отстъпка от калкулираната стойност с изключение на регистрационната такса.

Отстъпка за обем над 100 м2 за машини и оборудване - 10 %
Медийни партньори