7 - 9 ноември 2019, гр. Пловдив


ТексТейлърЕкспо 2018 - Преглед


Първото издание на ТексТейлърЕкспо се превърна в комплексен форум и празник на балканската текстилна и модна индустрии.

ТексТейлърЕкспо 2018 даде възможност на 98 изложители от 7 държави и на повече от 3000 посетители - специалисти да обменят опит и идеи, да създадат нови контакти и да започнат успешни бизнес партньорства. Изложението предостави условия за симбиоза между изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност.

Очакаме Ви на ТексТейлърЕкспо 2019 - 7 - 9 ноември 2019

Новини и събития


Медийни партньори