Тематични направления - ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Международна изложба за шивашка и текстилна промишленост

Тематични направления


„Текстилна техника“

Нови машини и съоръжения, 3D проектиращи технологии, програмни продукти, иновации, сервиз и резервни части

 „Материали и консумативи“

Текстил, трикотаж, конци, етикети, аксесоари и други

„Договаряне – облеклото като услуга“

Производители на облекло, без влагане на собствени материали и консумативи
 
„Готов продукт – мода“

Модни колекции и готови продукти за договаряне

За допълнителна информация

Медийни партньори


Със съдействието на